ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η εταιρεία Χ. Φώτογλου & ΥΙΟΙ Ο.Ε παρέχει ολόκληρο το εύρος των απαιτούμενων υπηρεσιών στον χώρο των λατομικών μηχανημάτων και των μηχανολογικών κατασκευών, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα.

Με υπερσύγχρονο εξοπλισμό και πρώτες ύλες άριστης ποιότητας κατασκευάζουμε λατομικά μηχανήματα υψηλών προδιαγραφών, που μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες κάθε πελάτη. Επιπλέον, πραγματοποιούμε επισκευές μηχανημάτων στον χώρο μας.
Επιπλέον, η εταιρεία μας δραστηριοποιείται σε όλη τη γκάμα των μηχανολογικών κατασκευών.

Διαθέτουμε τροφοδότες, σπαστήρες, τριβεία, κόσκινα, προδιαλογείς, μεταφορικές ταινίες, πλυντήρια άμμου και σπαστήρες υπολειμμάτων μαρμάρου για την παραγωγή ψηφίδας και μαραμαρόσκονης.

Βρείτε μας στο χάρτη