ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ

Στην εταιρεία Χ. Φώτογλου & ΥΙΟΙ Ο.Ε. στον Βόλο κατασκευάζουμε και επισκευάζουμε όλο το φάσμα των λατομικών μηχανημάτων.

Συγκεκριμένα διαθέτουμε:

  • Κινητά Συγκροτήματα
  • Δονητικά Κόσκινα
  • Ρότορες
  • Τριβεία
  • Προδιαλογείς
  • Πλυντήρια Άμμου
  • Μεταφορικές Ταινίες
  • Τροφοδότες
  • Σπαστήρες

Βρείτε μας στο χάρτη